Aktualności

Czynne od
1 Sierpień 2011

Witamy na stronie Psycho Test

Psycho Test jest prywatną placówką, która świadczy usługi w zakresie psychologii pracy. Pracownia Badań Psychologicznych zajmuje się diagnostyką psychologiczną związaną z orzecznictwem psychologicznym oraz posiada wszelkie wymagane zezwolenia, które są niezbędne do prowadzenia badań psychologicznych oraz wystawiania odpowiednich orzeczeń i opinii.

 

W pracowni znajduje się:

  • sala do badań zbiorowych, w której przeprowadzane są testy psychologiczne (testy osobowości, temperamentu oraz sprawności umysłowej),

  • sala do badań aparaturowych zaopatrzona w ciemnię kabinową, aparat krzyżowy, stereometr, wirometr, miernik czasu reakcji, równoważnię (aparat przeznaczony do badań osób wykonujących prace na wysokości), które sprawdzają funkcjonowanie procesów myślowych oraz sprawność psychomotoryczną,

  • pokój psychologa, w którym przeprowadzane są wywiady psychologiczne,

 

Pracownia jest wyposażona w sprzęt elektroniczny umożliwiający archiwizację danych osobowych oraz nowoczesny sprzęt komputerowy, który umożliwia szybkie przetwarzanie wyników badań, wystawianie odpowiednich orzeczeń i rachunków.